Menu

Nieuw kindcentrum voor Onderwijs, Revalidatie en Zorg in Venlo

25 juni 2021

Donderdag 24 juni 2021 ondertekenden de bestuurders van Onderwijsgroep Buitengewoon (onderwijs), Adelante Zorggroep (revalidatie) en PSW (gehandicaptenzorg) en wethouder Schatorjé namens de gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw te ontwikkelen kindcentrum voor Onderwijs, Revalidatie en Zorg in Venlo.

De samenwerkingspartners hebben de ambitie om een integraal kindcentrum te ontwikkelen voor kinderen en jongeren (2-20 jaar) met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen in Noord- en Midden-Limburg. Om dit te realiseren wordt vanaf het nieuwe schooljaar de huidige locatie van het regionaal kindcentrum Ulingshof in Venlo gerenoveerd.

Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante Zorggroep en PSW maken zich sterk om de systemen van zorg/behandeling en onderwijs te laten aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van kinderen en jongeren (i.p.v. andersom). Zij delen de visie dat álle kinderen/jongeren recht hebben op onderwijs en behandeling/zorg indien nodig. In het nieuwe centrum bieden ze daarom een totaalpakket aan onderwijs, revalidatie en zorg zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen toewerken naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. 

Renovatie
Om Ulingshof om te toveren tot een volwaardig centrum voor Onderwijs, Revalidatie en Zorg staat een grootschalige renovatie op stapel die in het nieuwe schooljaar van start gaat. Volgens een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure zijn Raedts Bouwbedrijf uit Venray en Van Tilburg Energie Design uit Horst (installatietechniek) geselecteerd voor de verdere uitwerking van het project. SORS Adviesgroep uit Mill draagt zorg voor het bouwmanagement.

Gedurende de renovatie is het niet mogelijk en verantwoord om kinderen in het gebouw te laten verblijven. Ulingshof verhuist daarom in de zomervakantie naar twee tijdelijke locaties in Blerick waar zij het huidige aanbod een jaar lang zullen voortzetten. Het streven is dat alle kinderen/jongeren hun intrede kunnen doen bij het volledig gerenoveerde Ulingshof aan de start van schooljaar 2022 – 2023.

Ulingshof
Bij Ulingshof krijgen kinderen speciaal onderwijs en in veel gevallen ook medisch specialistische revalidatie. Op dit moment werken Ulingshof (onderdeel van Onderwijsgroep Buitengewoon) en Adelante Zorggroep al nauw met elkaar samen op weg naar het één kind, één plan principe. In het toekomstige centrum voor Onderwijs, Revalidatie en Zorg gaat PSW Junior een groep openen voor kinderen met een (meervoudige) beperking die (nog) niet (volledig) deel kunnen nemen aan onderwijs. Daarnaast gaat PSW vakantie-opvang en buitenschoolse opvang aanbieden binnen Ulingshof.

Foto's: Onder toeziend oog van 3 leerlingen van Ulingshof wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door (vlnr): Stephan Bodde (PSW), Peter Schutte (Onderwijsgroep Buitengewoon), Henri Plagge (Adelante) en namens de gemeente Venlo Wethouder Frans Schatorjé.

 

 

<toon alle berichten