Menu

Adelante neemt afscheid van Villa Franca Geleen

22 juli 2020

Per 1 augustus draagt Adelante Villa Franca Geleen over aan Wonen Plus. Dit woontrainingscentrum (WTC) voor jongeren met een verstandelijke beperking of psychische problematiek werd in 2014 door Adelante in Geleen geopend.

Adelante Kind & Jeugd heeft vastgesteld dat de meeste jongeren die in Villa Franca Geleen wonen niet behoren tot de kerndoelgroep van Adelante. Daarom is gezocht naar een goede overnamepartij en deze is gevonden in Wonen Plus, een stichting die als kernactiviteit woonbegeleiding heeft en voor het evenwicht oudere cliënten gaat toevoegen. Zij heeft de ervaring dat een gemengde woonvorm goed werkt.

Het woontrainingscentrum van Adelante in Heerlen  bestaat al meer dan tien jaar en richt zich juist op jongeren met een lichamelijke beperking of ziekte. Adelante denkt de behoefte aan woontraining voor deze doelgroep goed te kunnen beantwoorden met dit trainingscentrum. Het vormt hiermee een schakel in de totale keten van speciaal onderwijs en kinderrevalidatie verblijfszorg.

<toon alle berichten