Menu

Nazorg coronapatiënten in regio Limburg

8 april 2020

Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt snel. De verwachting is dat de komende maanden voor veel patiënten die getroffen zijn door COViD-19 in de regio Limburg nazorg geboden moet worden. In samenwerking met de ziekenhuizen regio Limburg hebben Adelante, Ciro, de Academische Werkplaats Revalidatie en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg de handen ineen geslagen om een overzicht te bieden van de passende nazorg.

Het is van belang aan iedere coronapatiënt passende ondersteuning te kunnen geven om zo snel mogelijk naar een optimaal niveau van functioneren terug te keren. Het principe van zorg op maat bieden op de juiste plek geldt ook voor de nazorg bij COVID-19. Iedere coronapatiënt is anders. De één kan na het ziekenhuis meteen naar huis terwijl iemand anders nog een lange tijd medisch specialistische revalidatie nodig heeft. De impact van de ziekte kan behoorlijk verschillen. Sommigen kunnen de draad vrij vlot weer oppakken terwijl anderen nog lange tijd lichamelijke en emotionele klachten moeten verwerken. Dit betekent ook grote verschillen in de nazorg. De samenwerkende organisaties bieden daarom begeleiding in de eerste lijn door een fysiotherapeut of psycholoog of geriatrierevalidatie tot geïsoleerde interventie en multidisciplinaire revalidatie in de tweede of derde lijn, poliklinisch dan wel klinisch. Hierbij blijft het steeds van belang om naar zowel medische, fysieke als psychosociale factoren te kijken die het functioneren beïnvloeden.

<toon alle berichten