Menu

Meer zelfstandigheid voor mensen met een zeer beperkt functionerende arm of hand door beroerte

5 maart 2020

Zelfstandig kunnen functioneren met een verlamde arm of hand is voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad het allerbelangrijkst. Het niet zelf kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals aankleden, bereiden van eten of het beoefenen van hun hobby ervaren zij als enorme beperking. Daarom is het belangrijk voor deze groep patiënten een revalidatiebehandeling te ontwikkelen waarmee zij zo snel mogelijk na de beroerte kunnen starten. Dat concludeert Han Franck, ergotherapeut en klinisch onderzoeker bij Adelante en promovendus aan de Universiteit Maastricht.

Een snelle en structurele inzet van de revalidatiebehandeling is van groot belang omdat de kans op herstel van de arm- of handvaardigheid dan maximaal is. Tot nu toe was een snelle start van de revalidatiebehandeling alleen weggelegd voor patiënten met milde beperkingen. Franck ontwikkelde een methode waarbij ook patiënten met een ernstig beperkte arm of hand snel na de beroerte kunnen starten met arm- of handrevalidatie. Daarnaast wijst zijn studie uit dat door toepassing van deze methode de verbetering van het functioneren van de arm of hand blijvend van aard is.

Bij deze methode, CARAS* genaamd, wordt een patiënt bij het uitvoeren van een taakgerichte training in veel gevallen ondersteund met eenvoudige hulpmiddelen die de beweeglijkheid van de verlamde arm of hand bevordert. Zo kan bijvoorbeeld bij het oefenen van dagelijkse activiteiten een handorthese worden gebruikt in combinatie met elektrische prikkels die de deels verlamde spieren stimuleren.

Naast Adelante zijn er in Nederland 7 revalidatiecentra die CARAS hebben geïmplementeerd. Ook internationaal zijn inmiddels een aantal revalidatiecentra die (aspecten van) CARAS hebben overgenomen. De revalidatiecentra in Nederland die CARAS aanbieden, werken samen door het delen van kennis en vaardigheden over arm-handrevalidatie na CVA waardoor het CARAS-programma nog verder doorontwikkeld kan worden.

Over Han Franck

Han Franck is ergotherapeut bij Adelante, waar hij patiënten begeleidt die na hersenletsel zoals een beroerte een beperkte arm-handvaardigheid hebben. Daarnaast is hij onderzoeker bij Adelante Kenniscentrum en de Universiteit Maastricht. Han Franck promoveert op 5 maart 2020 aan de Universiteit Maastricht.

 

*Concise Arm and hand Rehabilitation Approach in Stroke

CARAS is ontwikkeld om ergo- en fysiotherapeuten te ondersteunen bij de behandeling van patiënten. Zij gebruiken CARAS bij het behandelen en begeleiden van patiënten die door een beroerte of andere vorm van niet-aangeboren hersenletsel verlammingsverschijnselen vertonen in een arm en hand.

<toon alle berichten