Menu

Tom Niesten, nieuwe directeur Audiologie & Communicatie

29 oktober 2020

Per 1 november a.s. is Tom Niesten de nieuwe directeur van Adelante Audiologie & Communicatie. Hij volgt hiermee Esther Cromheecke op die ruim 3 jaar deze functie bekleedde.

Tom Niesten is sinds 2005 werkzaam bij GGzE in Eindhoven, vanaf 2014 als manager Servicecentrum.

Tom Niesten: “In mijn diverse managementfuncties binnen GGzE, heb ik geleerd hoe belangrijk het is om in het ‘hier en nu’ met veel werkplezier de beste zorg te leveren die mogelijk is, maar ook doorlopend bezig te zijn met de zorg van morgen. Bij Adelante wil ik me graag inzetten om continue in gezamenlijkheid in beweging te zijn richting de beste zorg in de toekomst. Dat zijn we aan onze positie en aan onze doelgroep verplicht”.

Henri Plagge, voorzitter Raad van Bestuur Adelante: “Adelante heeft op het gebied van gehoor, taal en spraak een mooie positie uitgebouwd. Die positie willen we behouden en graag verder uitbouwen met deze nieuwe directeur. Uiteraard zal Tom daarbij zijn eigen accenten leggen en vernieuwing aanbrengen. Wij kijken uit naar de samenwerking”.

Adelante Audiologie & Communicatie
Adelante Audiologie & Communicatie helpt bij problemen met gehoor, taal en spraak. We onderzoeken en behandelen volwassenen met gehoorproblemen, tinnitus en kinderen met gehoor-, spraak-taal- of luisterproblemen met daaruit voortkomende lees- en spellingsproblemen.

<toon alle berichten