Menu

Revalidatiecheck.nl - website toont en vergelijkt kwaliteit revalidatie-instellingen

1 oktober 2020

Vanaf september geeft de website www.revalidatiecheck.nl meer inzicht in de kwaliteit van revalidatiezorg en toont de kwaliteitscijfers van 44 instellingen voor medisch specialistische revalidatie in Nederland.

Naast het bekijken van de beoordelingen van individuele revalidatie-instellingen kunnen patiënten of geïnteresseerden ook de verschillende instellingen met elkaar vergelijken of met het landelijk gemiddelde.

Revalidatie-instellingen houden gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of de patiënttevredenheid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de behandeling in zijn algemeenheid, maar ook naar hoe tevreden de patiënt is over zijn arts en overige zorgverleners.

Van de behandelingen voor CVA, dwarslaesie en hersenletsel, wordt het resultaat van de behandeling gemeten. Dit zijn veel voorkomende aandoeningen die vrijwel in alle revalidatie-instellingen behandeld worden. Het vergelijken van deze drie aandoeningen is voor de beoordeling, en het maken van een keuze, dan ook bijzonder relevant. Uiteraard zijn er nog veel meer (veel voorkomende) diagnoses waarvoor patiënten in een revalidatie-instelling behandeld kunnen worden. Op de website wordt dan ook per instelling aangeven voor welke diagnoses patiënten er nog meer terecht kunnen.

De resultaten met betrekking tot de kwaliteit van de behandelingen worden het hele jaar bijgehouden. Jaarlijks leveren de revalidatie-instellingen deze cijfers aan bij het Zorginstituut Nederland (ZN) met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Welke informatie revalidatie-instellingen moeten aanleveren wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat zijn dan ook de gegevens waarvan instellingen verplicht zijn deze bij te houden.

De website wordt beheerd door Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en vervangt het voormalige kwaliteitsvenster. Alle instellingen voor medisch specialistische revalidatie die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland doen mee. Daarnaast publiceren ook enkele ziekenhuizen die geen lid zijn van Revalidatie Nederland informatie op Revalidatiecheck.

Bekijk hier de gegevens van Adelante.

<toon alle berichten