Menu

Euregionaal symposium over revalidatietechnologie

13 oktober 2020

Op 13 oktober is een online symposium georganiseerd voor professionals uit de revalidatiesector en de industrie rond innovatie en implementatie van revalidatietechnologie. De titel van het symposium is “Complex rehabilitation technology: bridging the gap between research, technology and experience”.

Technologische innovaties bieden veel mogelijkheden in de revalidatie. Ze kunnen bijvoorbeeld een verhoging van de trainingsfrequentie en -intensiteit vergemakkelijken, de patiënt helpen bij thuistraining of gewoon ondersteuning bieden in het dagelijks leven. Echter, veel van deze technologische innovaties komen niet tot wasdom en worden niet ingevoerd in de revalidatiezorg. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de essentiële kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgdomein-experts (behandelaren en patiënten), innovatieve (MKB)bedrijven en relevante kennisinstellingen achter blijft.

Het Euregionale netwerk i2-CoRT (www.i2-CoRT.eu), waar Adelante deel van uitmaakt, overbrugt deze kloof tussen gezondheidszorg, innovatie van revalidatietechnologie en wetenschappelijke kennis met de steun van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn-programma (www.interregemr.eu).

Het doel van dit i2-CoRT symposium is om revalidatiezorg professionals, bedrijven en andere relevante doelgroepen te informeren over het i2-CoRT netwerk. Tijdens het symposium worden mogelijkheden getoond om, in co-creatie, nieuwe revalidatietechnologieën te ontwikkelen, te implementeren in de revalidatie en verdere meerwaarde te geven. Hierdoor ontstaan nieuwe zorgconcepten en mogelijkheden voor bedrijven om zich verder te ontwikkelen.

Keynote sprekers zijn o.a. Carmen LaPlaza Santos, plaatsvervangend hoofd van de Health Innovations Unit, DG Research & Innovation van de Europese Commissie en Tom Braekeleirs van het BlueHealth Innovation Center in België.

Naast een historisch perspectief van het Interreg programma en de concepten achter het i2-CoRT project, wordt aandacht besteed aan voorbeelden uit zowel het bedrijfsleven als de zorg rond diverse revalidatietechnologieën. Ook het belang van start-ups in de gezondheidszorg komt aan bod. Afsluitend wordt gesproken over het volgende EU subsidieprogramma en nieuwe financieringsinstrumenten.

Het online symposium kan rekenen op grote belangstelling van ruim 250 geïnteresseerden die zich hebben aangemeld.

<toon alle berichten