Menu

Adelante ontvangt omvangrijke subsidie voor revalidatie op afstand

6 oktober 2020

De subsidie vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ZonMW toegekend aan Adelante. “De kwaliteit van het plan is uitstekend, goed opgeschreven, helder met stevige ambitie voor opschaling naar 3.000 cliënten ”, zo oordeelt de adviescommissie.

Deze week ontving het kenniscentrum van Adelante het goede nieuws. Met de omvangrijke subsidie breidt Adelante de komende 2 jaar het gebruik van e-health toepassingen uit. Concreet gaat het om oplossingen voor revalidatie op afstand, zoals thuis oefenen met Telerevalidatie.nl en beeldbellen met de behandelaar via Zoom. “Met de subsidie kunnen we de digitale toepassingen beter inrichten, koppelen aan andere zorgsystemen en implementeren in de zorgpaden. Hierdoor kunnen de patiënten niet alleen bij Adelante op locatie maar ook thuis optimaal gebruik maken van onze behandelprogramma’s. Dit noemen wij blended care”, aldus Simone Sep, onderzoekscoördinator van het kenniscentrum. In het project ligt de focus op zorg op afstand voor patiënten met centraal neurologisch letsel (hersenletsel, cerebrale parese of dwarslaesie), omdat de betreffende behandelprogramma’s zich goed lenen voor digitaal aanbod. Daarnaast gaat het hierbij vaak om een langdurig behandeltraject. De implementatie en opschaling van e-health is natuurlijk ook voor de andere doelgroepen van toepassing.

Samen met zorgverzekeraar CZ heeft Adelante een zogenaamd innovatiecluster opgericht om het gebruik van doelmatige, digitale toepassingen voor thuiswonende cliënten uit te rollen. Hiervoor werkt het innovatiecluster nauw samen met diverse leveranciers en het landelijke Samenwerkingsverband eRevalidatie. Verwacht wordt dat cliënten hierdoor met meer eigen regie en intensiever aan hun revalidatie en revitalisatie kunnen werken, zonder toenemende zorgkosten. Daar tegenover staat dat de belasting van zorgprofessionals en mantelzorgers afneemt.

<toon alle berichten