Menu

Besturenfusie Mytylschool Adelante en Tyltylschool de Maasgouw

30 januari 2020

Woensdag 29 januari 2020 is het fusiedocument getekend tussen Tyltylschool de Maasgouw in Maastricht en Mytylschool Adelante in Valkenburg a/d Geul.  Door het bundelen van onze krachten en expertise kunnen we ons samen nog sterker inzetten voor het speciaal onderwijs in Zuid-Limburg.

Passend onderwijs voor ieder kind met daarbij de zorg die nodig is. Om dit te kunnen aanbieden is het belangrijk onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en af te stemmen met onze ketenpartners. Daarnaast vraagt de steeds veranderende wet & regelgeving, op Onderwijs en Zorggebied om een stevig bestuur. Adequaat reageren door nauwere samenwerking is wenselijk en noodzakelijk. Door het samengaan kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders alle beschikbare kennis en kunde beter kunnen benutten. Ook zien we meer mogelijkheden voor vernieuwing.

Op de mytylschool in Valkenburg biedt Adelante al bijna 60 jaar onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. Deze leerlingen zijn 4 t/m 18 jaar oud. Adelante biedt passend onderwijs. Dit betekent dat wij elke leerling het onderwijs aanbieden dat past bij zijn of haar mogelijkheden. Het ontwikkelingsperspectief wordt bij start van de schoolloopbaan vastgesteld samen met de ouders en de betreffende leerweg. Hierbij kijken we meteen naar de uitstroommogelijkheden op het gebied van een vervolgopleiding, werk of vormen van dagbesteding.

De Maasgouw  is in onze regio al meer dan 50 jaar dé Tyltylschool, een school met brede expertise op het vlak van onderwijs en zorg voor (ernstig) meervoudig beperkte leerlingen. Ook hier zitten leerlingen tussen de 4 t/m 18 jaar oud. We geven antwoord op de vragen van deze leerlingen en hun ouders op ontwikkel-, hulp- en zorggebied. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen draagt deze vorm van speciaal onderwijs bij aan een begrepen en waardevol leven.

Na de fusie zullen we onder één bestuur met twee speciale scholen actief blijven voor alle kinderen die speciale aandacht nodig hebben.

Foto v.l.n.r.:

  • Jeroen Phijl, directeur Tyltylschool de  Maasgouw
  • Margarita van Uum, bestuursvoorzitter de Maasgouw
  • Henri Plagge, bestuursvoorzitter Adelante
  • Chantal Gilissen, directeur Adelante Kind & Jeugd
<toon alle berichten