Menu

Succesvolle sportclinics voor mensen met beperking

24 juli 2019

In een mooi samenwerkingsverband tussen Adelante, De Haamen, Trainingscentrum Aangepast Sporten (TAS) en Bijzonder in Beweging heeft woensdag 10 juli een eerste succesvolle sportclinic plaatsgevonden, speciaal voor mensen met een beperking. Doel van de clinics is toewerken naar structureel sport- en beweegaanbod.

De Multi Sport- & Beweegclinic voor mensen met een lichamelijke beperking stond onder deskundige begeleiding van een bewegingsagoog van Adelante. Aan de clinic deden 22 mensen mee van SGL, Adelante en deelnemers van de reguliere groep. Zij kregen diverse sport- & beweegactiviteiten aangeboden in een circuitvorm, met onder andere tafeltennis, boksen, zittend en staande beweegvormen, coördinatie-, kracht- en lenigheidsoefeningen.
“Het is erg lastig om in een grote groep rekening te houden met alle individuele mensen, maar toch is het ons gelukt om een goede clinic neer te zetten waar alle mensen op eigen niveau aan hebben kunnen deelnemen”, aldus Dick Mastenbroek bewegingsagoog Adelante.

Doorstroom naar bestaand aanbod
Het doel van deze clinics is om mensen met een beperking kennis te laten maken met diverse sport- & beweegvormen, maar daarnaast ook de doorstroom naar reguliere activiteiten en verenigingsaanbod te stimuleren. Eén van de reguliere activiteiten zijn de Multi Sport- en beweeggroepen die Adelante samen met TAS organiseert op de woensdagmiddagen van 13.30 - 15.00 uur. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen op een verantwoorde manier kennis maken met sport & bewegen onder begeleiding van een deskundige bewegingsagoog. Inschrijven of meer informatie: www.dehaamen.nl.

<toon alle berichten