Menu

Patiëntenportaal Adelante geopend

17 juli 2019

Medio juli heeft Adelante het patiëntenportaal opengesteld. Vanuit haar visie vindt Adelante het belangrijk patiënten goed te informeren over hun revalidatiebehandeling. Het portaal gaat de komende maanden steeds verder gevuld worden met relevante informatie voor iedere patiënt.

Met één druk op de knop ‘Mijn Adelante’ op www.adelante-zorggroep.nl kunnen patiënten via hun DigiD inloggen om online toegang te krijgen tot informatie over hun eigen revalidatiebehandeling. Hierdoor krijgt de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg, is altijd actueel geïnformeerd en kan gesprekken met behandelaars nog beter voorbereiden. Bovendien kan de patiënt de informatie downloaden en uitwisselen met andere zorginstellingen en hulpverleners.

Vooruitlopend op de verplichting om halverwege 2020 medische informatie digitaal te delen, is Adelante een jaar geleden al gestart met de voorbereidingen voor het patiëntenportaal.
Door het gebruik van standaarden wordt het steeds makkelijker om informatie uit te wisselen en snel beschikbaar te hebben. Patiënten van Adelante kunnen nu al hun therapieplanning inzien en binnenkort de teamrapportage lezen over het gezamenlijke overleg met patiënt en behandelteam. Het portaal wordt de komende maanden verder gevuld met algemene informatie over Adelante, eigen gezondheidsinformatie en informatie over het verloop van de behandeling per therapie.

Adelante streeft ernaar dat zoveel mogelijk patiënten binnenkort het patiëntenportaal gaan gebruiken en dat ze de voordelen van duppen (www.ikdupp.nl) gaan ontdekken.

<toon alle berichten