Menu

Adelante ontvangt definitieve EKEP Keurmerk

28 mei 2019

Adelante Kind & Jeugd heeft recent het definitieve EKEP Keurmerk behaald. Eind 2015 kreeg Adelante tijdens het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK) Symposium 2015 het instapkeurmerk EKEP. Het definitieve keurmerk hing nog af van een aanvullende visitatiefase. De insteek van deze visitatie was het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom Eén Kind, Eén Plan (EKEP). Hierin is Adelante met vlag en wimpel geslaagd.

Afgelopen februari heeft de visitatiecommissie ons centrum bekeken en kritische vragen gesteld. Deze commissie bestaat altijd uit 3 personen; elk afkomstig van een andere school of centrum. Kernwaarden bij de visitatie zijn: vanuit een positieve sfeer met elkaar in dialoog gaan, brengen én halen en in kaart brengen wat goed werkt. Na een rondleiding en goed verzorgde lunch door onze eigen leerlingen van de leerweg VSO hebben de bezoekers hun verslag gemaakt. 

Dit keurmerk helpt ouders/verzorgers om een keuze te kunnen maken voor een Mytylschool waar onderwijs en kinderrevalidatie optimaal samenwerken. Adelante onderscheid zich hiermee ten opzichte van reguliere scholen en andere aanbieders van revalidatie en/of therapie. Dit mede in het kader van het Passend Onderwijs. Maar ook om aan te tonen dat Eén Kind, Eén Plan een werkwijze en filosofie is die kinderen en jongeren in hun transitie sterker heeft ontwikkeld om tot optimale participatie in de maatschappij te komen.

Adelante wil de volgende drie scholen en revalidatiecentra ook van harte feliciteren met het behalen van het definitieve EKEP keurmerk:

  • Mytylschool Kiem in Dordrecht en Revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam (SO)
  • Mytylschool Maurice Maeterlinckschool en Basalt Revalidatie in Delft (SO)
  • Mytylschool Prins Johan Frisoschool in Haren en de afdeling Revalidatie van het UMC Groningen (SO+VSO)

Klik hier voor meer informatie over Adelante Kind & Jeugd.

 

<toon alle berichten