Menu

Nieuw! Handboek Pijnrevalidatie

19 februari 2019

GEÏNTEGREERDE AANPAK VOOR PATIËNTEN MET CHRONISCHE PIJN

 

Twee miljoen Nederlanders hebben chronische pijn. Chronische pijn kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven van de persoon zelf en van naasten. Daarnaast heeft het een aanzienlijke impact op de samenleving. In 2015 vergden aandoeningen aan het bewegingsapparaat ruim 6 miljard euro aan gezondheidszorgkosten en eindigden daarmee in de top 5 van meest kostbare aandoeningen. Aan indirecte kosten door arbeidsverzuim en productieverlies komt daar nog 4.1 miljard euro aan kosten bij per jaar. Dit maakt chronische pijn tot een belangrijk maatschappelijk probleem.

Op 19 februari wordt het eerste exemplaar van het Handboek Pijnrevalidatie aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport. In het  “Handboek pijnrevalidatie voor de eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg”, dat verschijnt bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, beschrijven 30 experts de zorg voor patiënten met chronische pijn vanuit een nieuwe invalshoek: zorg met nadruk op het functioneren van de patiënt, ondanks de pijn; zorg waarin zorgverleners uit verschillende zorglijnen vanuit een gezamenlijke visie samenwerken; zorg met oog voor eigen regie van de patiënt, met ondersteuning op maat om dit te kunnen bereiken. En ook zorg voor chronische pijn passend binnen het kader beschreven door de overheids-taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek‘.

Een oorzaakgerichte behandeling is voor veel mensen helaas vaak niet mogelijk. Patiënten met chronische pijn blijken vaak ontevreden over de huidige zorg. Ze bezoeken vele hulpverleners voordat zij een passende behandeling krijgen. Hierdoor gaat veel tijd verloren; de klachten en beperkingen kunnen verder toenemen. De zorg voor mensen met chronische pijn in Nederland kan beter.

Dit Handboek Pijnrevalidatie is bedoeld voor alle hulpverleners die te maken hebben met patiënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat: van huisarts tot fysiotherapeut; van medisch specialist tot psycholoog; van bedrijfsarts tot ergotherapeut. Juist omdat chronische pijn zoveel maatschappelijke gevolgen heeft voor de volle breedte van de samenleving.

De redactie van het boek is vormgegeven door vier voortrekkersinstellingen op het gebied van pijnrevalidatie in Nederland: Adelante-zorggroep (Hoensbroek); Rijndam Revalidatie (Rotterdam), Roessingh, Centrum voor Revalidatie (Enschede) en de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG (Groningen). Samen met de wetenschappelijke beroepsvereniging VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) willen zij werken aan de verbetering van kwaliteit van zorg voor patiënten met chronische pijn.

ISBN 9789036822299 te bestellen via www.bsl.nl/shop

<toon alle berichten