Menu

Henri Plagge toegetreden tot bestuur Revalidatie Nederland

12 december 2019

Onze voorzitter Raad van Bestuur Adelante, Henri Plagge, is vandaag toegetreden tot het bestuur van Revalidatie Nederland.

Zie onderstaand persbericht:

Nieuwe bestuursleden Revalidatie Nederland

Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 december 2019 zijn dr. Ronald Spanjers, bestuurder bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede en dr. Henri Plagge, bestuurder bij Adelante zorggroep, toegetreden tot het bestuur van Revalidatie Nederland. Zij volgen Patricia Esveld (Heliomare) en Guido van den Boogaert (Rijndam Revalidatie) op, die beiden de sector hebben verlaten.

Ronald Spanjers heeft meer dan 25 jaar ervaring in de Nederlandse ziekenhuizen. Hij werkte hiervoor als bestuurder van IKNL (Intergraal Kanker Centrum Nederland). Henri Plagge is arts M&G en vanaf 1986 werkzaam in beleids-, management- en bestuursfuncties in de zorg in verschillende sectoren. Hij is vanaf 1 mei 2017 bestuurder bij Adelante zorggroep.

Revalidatie Impact
Beide bestuurders hebben grote ambities in het bestuur van Revalidatie Nederland. Ronald Spanjers zet zich in voor een landelijk register revalidatiezorg, Revalidatie Impact. “De revalidatiezorg, en in het bijzonder de kinderrevalidatiezorg, in Nederland is van hoog niveau”, vindt hij. ”Inzicht in de (lange) termijn effecten van onze behandelingen gaat helpen om onze zorg verder te kunnen verbeteren.”

Financieringssystematiek
Henri Plagge richt zich in het bestuur vooral op de financieringssystematiek van de sector. “Deze is gecompliceerd en verouderd. Een financieringssysteem dat recht doet aan de specifieke kenmerken van de medisch specialistische revalidatie is één van de belangrijkste actuele uitdagingen van de sector.” Hij is van mening dat de sector heeft laten zien dat er geen sprake is van een commerciële productiedrive. Er is behoefte aan een eenvoudige financieringssystematiek. Plagge: “Vertrouwen in de professionals en hun organisaties moeten hierbij hand in hand gaan met het stimuleren van doelmatigheid en innovatie. Dit kan als er de mogelijkheid is om een gezonde bedrijfsvoering met een beperkt resultaat te realiseren.”

Revalidatie Nederland
Revalidatie Nederland is de branchevereniging voor aanbieders van medisch specialistische revalidatiezorg. Alle 18 revalidatiecentra, vijftien revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen en drie zelfstandige behandelcentra zijn lid. Hiermee vertegenwoordigt Revalidatie Nederland vrijwel de gehele medisch specialistische revalidatiesector. De leden van Revalidatie Nederland vormen een landelijk dekkend netwerk voor medisch specialistische revalidatiezorg. Ze streven naar revalidatiezorg die patiëntgericht en transparant is, die samenwerking en innovatie stimuleert en die tegen maatschappelijk verantwoorde kosten wordt geleverd.

Henri Plagge: Ronald Spanjers:

 

<toon alle berichten