Menu

Adelante realiseert patiëntenportaal ruim op tijd

20 december 2019

Na meer dan een jaar van voorbereiding, ontwikkeling en implementatie is het Adelante gelukt om een continue toegankelijk patiëntenportaal te realiseren. Doel van het portaal is patiënten snel, digitaal en zo optimaal mogelijk te informeren. Dit is één van de voorwaarden om patiënten de regie over hun eigen leven weer te laten nemen, een ambitie die Adelante al in 2017 in haar beleidsplan had geformuleerd.

Met één druk op de knop ‘Mijn Adelante’ op www.adelante-zorggroep.nl kunnen patiënten via hun DigiD inloggen om online toegang te krijgen tot informatie over hun eigen revalidatiebehandeling. Hierdoor krijgt de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg, is altijd actueel geïnformeerd en kan gesprekken met behandelaren nog beter voorbereiden. Bovendien kan de patiënt de informatie downloaden en uitwisselen met andere zorginstellingen en hulpverleners.

Door het gebruik van standaarden wordt het steeds makkelijker om informatie digitaal uit te wisselen en daardoor snel beschikbaar te hebben. Patiënten van Adelante kunnen via het portaal hun therapieplanning inzien, test- en meetuitslagen raadplegen en bijvoorbeeld de teamrapportage lezen over het gezamenlijke overleg met patiënt en behandelteam en het verloop van de behandeling per therapie. Adelante streeft ernaar dat zoveel mogelijk patiënten binnenkort het patiëntenportaal gaan gebruiken en dat ze de voordelen van duppen (www.ikdupp.nl) gaan ontdekken.

Met de tijdige realisatie van het patiëntenportaal voldoet Adelante bovendien aan de eisen die het ministerie van VWS heeft gesteld om in aanmerking te komen voor een subsidie voor dit Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling patiënt en professional (www.vipp-programma.nl).

<toon alle berichten