Menu

Regiobeeld voor en door zorgpartijen met bijdrage van Adelante

14 oktober 2019

CZ is in verschillende regio’s actief om het aanbod van zorg en ondersteuning beter aan te laten sluiten op de regionale behoefte.

Inzicht in de huidige en toekomstige regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn helpt om gezamenlijk de zorg en ondersteuning voor de toekomst te verbeteren.

Op basis van de beschikbare openbare databronnen en eigen data heeft CZ een samenvattende analyse gemaakt en hebben zij 3 belangrijke knelpunten in de regio benoemd. Dit alles is samengevat in het Regiobeeld Mijnstreek.

De kernboodschap in dit regiobeeld is als volgt: “de Mijnstreek kenmerkt zich door een vergrijzende, krimpende en ongezonde populatie die veel zorg en ondersteuning vraagt en krijgt. In combinatie met de ontgroening en de krapte op de zorg- arbeidsmarkt vormt dit een grote uitdaging.”

De regiobeelden zijn voortgekomen uit diverse hoofdlijnenakkoorden, waarin is afgesproken dat partijen in een regio komen tot een feitelijk regiobeeld op hoofdlijnen van knelpunten in de huidige en toekomstige zorgvraag en –aanbod. Ook Adelante heeft bijgedragen aan dit regiobeeld.

Een belangrijke vervolgstap is verder met elkaar in gesprek te gaan over:
– Wat gebeurt er al in de regio en wat kan beter?
– Welke aanvullende en verdiepende analyses zijn voor de knelpunten nodig?
– Welke zorg heeft de regio nodig en hoe organiseren we dat?

<toon alle berichten