Menu

Workshop ‘Fijne motoriek en schrijven’: er zijn nog plekken vrij!

8 januari 2019

Adelante deelt haar kennis graag! Er zijn nog plekken vrij zijn voor deelname aan de workshop ‘Fijne motoriek en schrijven’ georganiseerd door Adelante ZO dichtbij. Iedereen die in het regulier of speciaal onderwijs te maken heeft met leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn, kan gebruik maken van ons professionaliseringsaanbod.

Datum & tijd

Woensdag 30 januari 2019 van 13.30-16.30
Deelnamekosten zijn € 100,-

De workshops en voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats bij Adelante in Valkenburg a/d Geul. Na elk programma is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding op het terrein van Adelante.

Aanmelden voor deze workshop kan via zodichtbij@adelante-zorggroep.nl. Op onze website vind je tevens ons totaalaanbod aan workshops en voorlichting. Wij hopen je te mogen begroeten op 30 januari!

<toon alle berichten