Menu

Nieuwe groep M-ZIC stagiaires gestart bij Adelante

13 september 2018

Op 12 september is bij Adelante een nieuwe groep stagiaires gestart. Samen leren en werken voor betere interdisciplinaire revalidatiezorg is gedurende de stage de rode draad. Naast het werken in de praktijk en het ontwikkelen van beroepsgerichte competenties, is er 20 weken op woensdag ruimte voor verdieping op interdisciplinaire competenties.

Dit gebeurt onder andere in de vorm van klinische lessen, interdisciplinaire opdrachten en vraagstukken, casuïstiek, shadowing, intervisie en wordt verzorgd door het team van M-ZIC.

In totaal 21 studenten van Hogeschool Zuyd, Fontys, Universiteit Maastricht en Hogeschool Utrecht gaan van start met hun stage bij Adelante. Zij komen uit acht verschillende disciplines: verpleging, ergotherapie, psychologie, logopedie, maatschappelijk werk, fysiotherapie, gezondheidswetenschappen en pedagogiek! Een fantastische mix die komende periode samenwerkt voor betere zorg.

M-ZIC staat voor Multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum en is ontstaan uit een samenwerking tussen Adelante en Zuyd waarbij interdisciplinair leren en werken centraal staat. Vanuit de overtuiging dat studenten die in een interdisciplinaire setting hebben stagegelopen, beter zijn toegerust voor samenwerking in de toekomst.

Indien er vragen zijn neem dan contact op met de medewerkers van het M-ZIC via MZIC@adelante-zorggroep.nl

<toon alle berichten