Menu

Preventieprogramma pijnklachten conservatoriumstudenten

9 augustus 2018

Onderzoek uit het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante/UM: Kunnen we eerstejaars conservatoriumstudenten ondersteunen in het voorkomen van houdingsgerelateerde pijnklachten?

Het zo goed mogelijk leren bespelen van een muziekinstrument vergt het uiterste van je lichaam. Veel conservatoriumstudenten ervaren dan ook lichamelijke klachten die een negatieve invloed hebben op musiceerkwaliteit. Vera Baadjou ontwikkelde met haar promotieteam daarom een preventieprogramma om deze klachten te voorkomen.

Dit preventieprogramma bestond zowel uit houdingsgerelateerde adviezen volgens Oefentherapie Mensendieck, methode Samama; als adviezen hoe om te gaan met o.a. stress en angst die te maken hebben met het steeds zo goed mogelijk moeten presteren.

Vorige week verscheen haar artikel hierover in het internationale tijdschrift ‘Occupational Medicine’: Effectiviteit van dit muziekspecifieke preventieprogramma werd vergeleken met het effect van een gezondheidsprogramma, zoals dat voor de algemene bevolking geldt (een 10.000 stappen loopprogramma). Het bleek dat ervaren lichamelijke klachten in beide groepen daalden tot aan het einde van het derde studiejaar. Studenten die meededen aan het muziekspecifieke programma waardeerden het programma wel veel beter dan de studenten uit het 10.000 stappen loopprogramma. Verder lijkt de samenwerking tussen conservatorium en (para)medische wereld cruciaal om te komen tot een zo optimaal mogelijke gezondheid van de musicus.

Lees hier de samenvatting van het artikel.

<toon alle berichten