Menu

Prijs voor Expertisecentrum Hersenletsel Limburg

26 juli 2018

Nieuwe behandeling voor het verbeteren van ziekte-inzicht na hersenletsel.

Tijdens de NR-SIG-WNFR-bijeenkomst die 18-20 juli plaatsvond in Praag heeft Ieke Winkens, senior onderzoeker bij Maastricht University en Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL), de Datablitz prijs in de wacht gesleept. Ieke presenteerde namens de projectgroep de pilotbevindingen van een nieuwe behandeling ‘Herken jezelf’ voor mensen met verminderd ziekte-inzicht na hersenletsel. De behandeling is ontwikkeld in samenwerking met Adelante en maakt gebruik van het geven van niet-confronterende feedback tijdens het uitvoeren van taken in de revalidatie. Het pilotonderzoek naar het effect van de behandeling is binnen Adelante uitgevoerd en de veelbelovende bevindingen werden recent gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Neuropsychological Rehabilitation (Schrijnemaekers et al. Neuropsychol Rehabil. 2018 Jun 29:1-22). Aanleiding genoeg voor een grootschalig vervolgonderzoek, waarin de initiatiefnemers van Maastricht University / EHL, in nauwe samenwerking met Adelante, de effecten van de behandeling grondiger onderzoeken. Adelante zal in dit onderzoek o.a. zorgprofessionals in andere revalidatiecentra gaan trainen, zodat ook zij de behandeling kunnen toepassen. De eerste resultaten van het recent gestarte onderzoek worden medio 2021 verwacht. 

Het Expertisecentrum Hersenletsel is onderdeel van de Academische Werkplaats Revalidatie, een samenwerkingsverband tussen de vakgroep revalidatiegeneeskunde van Maastricht University (Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences) en het Adelante Kenniscentrum.

<toon alle berichten