Menu

Een geslaagde audicienavond

8 juni 2018

Op woensdagavond 6 juni 2018 werd in Blerick de jaarlijkse audicienavond georganiseerd.

Het was een geslaagde avond, er waren ca. 60 audiciens uit heel Limburg aanwezig. Om 19.15 uur gingen we van start, Martin Stollman verzorgde als voorzitter een openingswoordje. Daarna volgde een avondvullend programma over in situ protocollen uit het audicienswerkveld. Bij een in situ meting meten we hoeveel geluid er bij het trommelvlies binnenkomt bij het gebruik van een hoortoestel.

Een viertal audiciens (Beter Horen, Schoonenberg, Van Boxtel en Stufkens Hoorcentrum) heeft verteld over hoe en wanneer ze de in situ metingen toepassen in de dagelijkse praktijk. Vanaf januari 2019 is de audicien verplicht bij iedere klant deze meting uit te voeren. Het was voor de medewerkers van Adelante Audilogie & Communicatie een leuk kijkje in de keuken van de verschillende audiciens, waar we mee samenwerken.

Na de pauze hield collega Kim Douma (klinisch fysicus - audioloog) zijn presentatie over de in situ metingen binnen het audiologisch centrum. Er werd gesproken over het doel van de metingen, waar je op moet letten tijdens een meting, het effect van het type oorstukje en wanneer we kunnen spreken van een geslaagde 'fit'. De avond werd afgesloten met een discussie aan de hand van een aantal stellingen zoals: ‘is het een verplichting of verrijking?, is het voor iedere patiënt wenselijk?; is het (eenvoudig) in te passen in de huidige werkzaamheden?’

Vanuit het werkveld kwamen positieve reacties, men vond het prettig dat de audiciens betrokken werden bij de invulling van de avond. Na het programma sloten we af met een gezellige borrel, om na te praten over de avond en een aantal onderwerpen, die een rol spelen in het audiologische werkveld.

<toon alle berichten