Menu

‘Door anders te kijken kunnen we mensen met chronische pijn helpen beter te functioneren’

13 juni 2018

Van fysiotherapeut, naar oefentherapie, naar orthopeed. Mensen met chronische pijnklachten worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, met oplopende zorgkosten als gevolg. Veel verschillende disciplines en behandelaars richten zich op de behandeling van chronische pijn. Daarnaast verschilt de manier waarop patiënten met de klachten omgaan erg. Daardoor is het voor de verwijzend arts moeilijk om dé behandeling te vinden die het beste past bij de patiënt. Als oplossing zetten het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Adelante Zorggroep het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg op.

Het idee achter het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg is om huisartsen en specialisten met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het netwerk is transmuraal, waarbij de eerste, tweede en derdelijnszorg samenwerken. Jeanine Verbunt is hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en revalidatiearts bij Adelante en heeft meegeholpen met het opzetten van het netwerk. ‘Als iemand met pijnklachten bij de huisarts of een specialist komt, zorgen we dat we daar allemaal met dezelfde bril naar kijken.’

Lees het hele artikel.

<toon alle berichten