Menu

Adelante geeft rolstoel zitadvies op succesvolle beurs Support 2018

7 juni 2018

Van woensdag 30 mei tot en met zaterdag 2 juni werd in de Jaarbeurs in Utrecht Support 2018 gehouden. De beurs richt zich op mensen met een lichamelijke beperking en op mensen in hun directe omgeving, van mantelzorger tot (zorg)professionals. Thema was dit jaar 'Onbeperkte mogelijkheden'. Dit liep als een rode draad door alle activiteiten.

Mia Wynants, fysiotherapeut dwarslaesie bij Adelante in Hoensbroek: “Op vraag van Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) zijn we vorige week vier dagen aanwezig geweest op de Support beurs in Utrecht. We hebben hier in samenwerking met Heliomare en UMCG een ‘check je zit’-circuit bemand. Hierbij hebben we mensen in een handbewogen rolstoel advies gegeven omtrent bandenspanning, drukverdeling, zithouding, manier van rijden in rolstoel en nog veel meer. We hebben heel wat mensen geholpen door ervoor te zorgen dat hun banden op de goede spanning stonden en hierdoor het rijden over het algemeen als minder zwaar werd ervaren.  Daarnaast hebben we samen met revalidatiecentrum Roessingh twee dagen informatie gegeven over handchirurgie en arm-handtraining. Beiden werden enthousiast onthaald door de bezoekers van de beurs. Ook vanuit ons team werd de samenwerking met de DON en de andere revalidatiecentra als heel positief ervaren.”

<toon alle berichten