Menu

Is emotionele betrokkenheid onprofessioneel?

15 mei 2018

Hoe ga je als zorgprofessional om met de pijn van cliënten? Hoe blijf je je eigen emoties de baas? Hoe blijf je professioneel als je de grenzen van je mogelijkheden nadert? Voor deze problematiek biedt gedragsdeskundige Margaretha van Eeden handvaten, die ze samenvatte in een eigen handboek: ‘Copen met coping’. Margaretha wordt inmiddels door het hele land gevraagd om zorgprofessionals te trainen. Onlangs onderwees ze diverse teams binnen Adelante. Wij spraken Margaretha en ook ervaringsdeskundigen Mildred van Leeuwen en Femke Dings van Adelante Kinderrevalidatie.

Margaretha (68): “Ik heb vijftien jaar als gedragsdeskundige bij een revalidatiekliniek in Amsterdam gewerkt, op de afdelingen dwarslaesie en ALS. Ik had een duobaan; ik begeleidde cliënten bij het verwerken van wat hen is overkomen én coachte collega’s bij het uitoefenen van hun vak in aangrijpende situaties. Binnen de revalidatie heb je als professional te maken met cliënten met heftige verhalen en pijnlijke verliezen, die je diep kunnen raken. Er wordt wel gedacht dat geraakt worden door het verhaal van een cliënt niet professioneel is, maar het is onontkoombaar. De professionaliteit zit in het omgaan met deze geraaktheid.”

Ze vervolgt: “Tijdens mijn baan onderzocht ik de coping van cliënten én collega’s. Coping is de manier waarop iemand reageert op omstandigheden die aanpassing vereisen. Ik ontwikkelde een reflectiemodel dat een behandelaar helpt om in kaart te brengen welke ‘copingstrategieën’ cliënten hanteren. Als je bijvoorbeeld als professional weet of een cliënt een voeler, denker of een doener is, dan kun je hierbij aansluiten. Een voeler wil je veiligheid en harmonie bieden, een doener eerder beweging en verandering en een denker structuur en overzicht. Zo zijn er vele handvaten vast te stellen die de professional kunnen helpen bij de begeleiding van een cliënt of een ouder.”  

“Omdat het onvermijdbaar is dat een zorgprofessional soms in een stressvolle situatie terecht komt en emotioneel betrokken raakt, is het van belang dat hij of zij zich ook bewust is van zijn of haar eigen coping. Als de professional in de stress schiet wordt professioneel omgaan met coping, ineens ‘copen’ met coping en kan de professional het reflectiemodel ook op zichzelf toepassen. Mijn boek biedt handvaten om ook de eigen coping te bepalen en te handelen hiernaar. Dit alles om professionals die hun professionaliteit dreigen te verliezen, te ondersteunen.”  

Lees het hele verhaal.

<toon alle berichten