Menu

Handenteam Adelante in Valkenburg vertaalt MACS

30 mei 2018

In de richtlijn ‘Spastische cerebrale parese bij kinderen’ van de VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) is afgesproken dat de ernst van de spastische cerebrale parese (CP) op functie- en activiteitenniveau van arm en hand bij alle kinderen met spastische CP geclassificeerd wordt aan de hand van de MACS: Manual Ability Classification System.

De MACS classificeert hoe kinderen met cerebrale parese, in de leeftijd van 4-18 jaar, hun handen gebruiken bij het hanteren van voorwerpen bij dagelijkse activiteiten. Mini-MACS is een uitbreiding van de MACS voor kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar.  Mini-MACS classificeert hoe kinderen hun handen gebruiken bij het hanteren van voorwerpen die passend zijn bij hun leeftijd en ontwikkeling en daarnaast de noodzakelijke steun en hulp die het kind in diverse situaties nodig heeft.

Het handenteam van Adelante in Valkenburg heeft samen met Karin Boesschoten (VUmc) en Prof. Eliasson (Karolinska Institutet) gewerkt aan een officiële Nederlandse versie die vanaf nu te downloaden is via de site van de MACS (www.macs.nu). De MACS identificatiekaart die samen met de MACS brochure gebruikt kan worden, is ook door hen in het Nederlands vertaald. Beide documenten zijn bedoeld voor professionals die werken met kinderen met een spastische CP.

<toon alle berichten