Menu

Werkbezoek VWS aan Adelante

9 maart 2018

Gisteren is het team Curatieve Zorg en een beleidsadviseur van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij Adelante op werkbezoek geweest op uitnodiging van de Raad van Bestuur.

Het doel van dit bezoek was kennismaking met de revalidatiezorg en de innovaties en ketensamenwerking. Zo hebben we het team meegenomen in de CVA stepped care aanpak (CSCU) door Adelante-Cicero in aanwezigheid van Kina Koster van Cicero, Sven Balk, Donne Pans en Marion de Ruijter (Cicero). Ze waren erg onder de indruk van dit triagemodel waar twee verschillende bedrijven intensief samen werken ten behoeve van de patiënt. Vooral het feit dat we de triage hier op locatie doen en niet in het ziekenhuis vonden ze niet alleen uniek, maar vooral ook zinvol.

Vervolgens werden ze meegenomen in de tinnituswereld door Dyon Scheijen en Rilana Cima. De ontwikkeling van het landelijk protocol Tinnitus werd gepresenteerd, evenals ook wat achtergrond informatie over tinnitus. Ook hier waren ze onder de indruk van  de manier waarop Adelante dit heeft aangepakt. Dat we juist tegen we gevestigde mening zijn ingegaan, van het maskeren van geluid en toedienen van medicatie naar juist die exposure opzoeken en cliënten handvaten mee te geven om met tinnitus te leren leven.

Als derde onderwerp stond chronische pijn op de agenda, gepresenteerd door Jeanine Verbunt. Met name het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg stond centraal waarbij wij als kennispartner fungeren en vooral ook de ontwikkelingen rondom het evidence-based zorgprogramma en het landelijk pijnprotocol waar Adelante een belangrijke rol heeft gespeeld.

Dat ons specialisme onze kijk op de patiënt is, vonden wij een erg mooi compliment. Daar staat Adelante ook echt voor. Ze gaven ons terug dat ze een mooie inkijk hebben gekregen, een beter en divers beeld van wat er speelt binnen de revalidatie- en audiologische zorg. Ook zij zijn zoekend in waar welke zorg op de juiste plek is. Precies waar wij naar streven met onze stepped-care aanpak. Ze willen graag met ons meedenken waar de hobbels zitten in de ketenaanpak en hoe we die kunnen weghalen.

Tijdens de rondleiding over het behandelplein hebben we kunnen uitleggen hoe Adelante stapsgewijs de patiënten klaarmaakt voor de maatschappij. En op de verpleegafdeling van de CSCU hebben ze ook kunnen zien hoe mensen bij ons verblijven.

“We merkten dat de delegatie van VWS erg geïnteresseerd was in wat er bij ons als innovaties worden ontwikkeld. Voor ons was het nuttig om issues waar wij in de praktijk tegenaan lopen, met VWS te  spiegelen. Zo is het Ministerie VWS nu actief bezig om een zgn BTW issue dat speelt  bij de ketensamenwerking met Cicero voor ons mee op te lossen richting het Ministerie van Financiën. Daar zijn deze bestuurlijke contacten en dit soort bezoeken dan weer erg nuttig voor. Wij kijken met elkaar positief terug op dit bezoek “

Raad van Bestuur, Adelante

 

Werkbezoek VWS

<toon alle berichten