Menu

Wat als eten en drinken niet vanzelfsprekend is?

31 maart 2018

Bij kinderen met een revalidatie-indicatie komen eet- en drinkproblemen regelmatig voor. Het Eet Advies Team van Adelante Kind & Jeugd steunt ouders en kind op weg naar een verbetering van de eet- en drinksituatie.

Vaak ligt er een medische of motorische oorzaak aan ten grondslag en zorgt de situatie voor pedagogische/opvoedkundige moeilijkheden. Het Eet Advies Team, bestaande uit revalidatiearts, psycholoog, logopedist, pedagoog en diëtist, voert gestructureerde diagnostiek uit in de vorm van een molenonderzoek. Daarnaast adviseert het EAT ouders, verzorgers en begeleiders om de eet- en drinkproblemen zo goed mogelijk te behandelen.

In de EAT-folder staat de werkwijze van het EAT- team uitgebreider omschreven.

De eerste druk van de folder is op 16 maart jl.door dr. Ruud Roijen (revalidatiearts EAT) uitgereikt aan Rifke en haar ouders. Rifke is het meisje dat voorop de folder staat.

<toon alle berichten