Menu

Start nieuwe groep M-ZIC stagiaires

5 maart 2018

Woensdag 28 februari is weer een nieuwe groep M-ZIC stagiaires  gestart. Begonnen we vorig jaar met 12 studenten vanuit 3 disciplines op één locatie, de huidige lichting telt maar liefst 21 studenten vanuit 6 disciplines op drie locaties.

De fysio-, logo-, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en verpleegkundigen in opleiding,  gaan de komende 20 weken stage lopen bij Volwassenenrevalidatie, Kinderrevalidatie en Adelante MUMC. Tijdens de MZIC introductiedag hebben zij kennis gemaakt met het interdisciplinaire stageconcept maar vooral met elkaar. Aan de hand van Loesje spreuken introduceerden ze elkaar. Vervolgens leerden ze door middel van uitbeelden, tekenen en liplezen met welke doelgroepen, ziektebeelden, en begrippen je bij de diverse teams van Adelante te maken krijgt. Om ook de lichamelijke beperking van de revalidant een beetje te ervaren, kreeg iedereen  een ‘handicap’ om vervolgens in teams een hindernissen parcours af te leggen. Samenwerking was noodzakelijk om het tot een goed einde te brengen.

De kop is er af. We gaan de komende weken aan de slag met leren van, met en over elkaar. Het MZIC team heeft naar aanleiding van evaluaties van vorige cohorten meer nadruk gelegd op de vertaling van interdisciplinaire samenwerking naar de werkvloer. Studenten zullen met de professionals vraagstukken uit de praktijk gaan analyseren en zo mogelijk oplossen. Zo hopen we dat MZIC kan bijdragen tot betere zorg, een beter leerklimaat en een betere werkomgeving.

Vragen, ideeën, een keertje meedoen? Graag! Neem contact op met de Adelante Academie.

<toon alle berichten