Menu

Brochure over zorgwetten beschikbaar via Adelante

20 maart 2018

Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen.

In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten:

  1. De Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  3. De Jeugdwet
  4. De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Deze vier wetten vormen sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure worden zij wegwijs gemaakt.

De brochure is gratis hier te downloaden. Adelante stelt deze brochure ook beschikbaar voor onze cliënten via onze website (op verschillende plekken).

<toon alle berichten