Menu

Tinnitusbehandeling Adelante in Dagblad De Limburger

6 februari 2018

Vandaag in dagblad De Limburger het artikel ‘Tinnitus: een complex maar behandelbaar probleem’. Onze collega’s Dyon Scheijen en Rilana Cima lichten de Adelante tinnitusbehandeling toe.

Tijdens de jaarlijkse week van de oorsuizen, 5 tot en met 9 februari 2018, wordt extra aandacht gevraagd voor tinnitus. Ruim 1 miljoen mensen hebben een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren toe, er komen onder andere meer jongeren met oorsuizen bij.

Lees hier het artikel ‘Tinnitus: een complex maar behandelbaar probleem’, gepubliceerd in dagblad De Limburger op 6 februari 2018.
 
De tinnitusbehandeling, die door Adelante is ontwikkeld, wordt in het basispakket van zorgverzekeraars opgenomen als reguliere zorg. Dit is op 18 december 2017 besloten door Zorginstituut Nederland. Met deze positieve duiding gaat deze gespecialiseerde behandeling van Adelante tot de basisverzekering van de zorgverzekeraars behoren en kunnen mensen beter worden geholpen.

Tinnitus
Mensen met tinnitus horen continu een geluid zonder de aanwezigheid van een geluidsbron in de omgeving. Tinnitusklachten kunnen leiden tot grote belemmeringen in het dagelijkse leven zoals paniek, angst, somberheid, concentratie- en slaapproblemen en extreme vermoeidheid. De klachten kunnen zo ernstig zijn dat iemand zijn dagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren.

<toon alle berichten