Menu

Eerste zenuwtransferoperatie uitgevoerd bij dwarslaesiecliënt

13 december 2018

Mensen met een hoge dwarslaesie (tetraplagie) kunnen beperkingen ondervinden op gebied van arm- en handfunctie. Dit zorgt ervoor dat ze bepaalde dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld een boterham smeren moeizaam kunnen uitoefenen. Sinds de jaren tachtig wordt er bij Adelante reconstructieve arm-handchirurgie toegepast bij mensen met een tetraplegie.

Met deze operatie worden er door middel van het omleggen van pezen (pees-transposities) nieuwe functies gecreëerd waardoor de arm en hand beter inzetbaar wordt. Een voorbeeld hiervan is het kunnen strekken van de arm of het maken van een vuist. Dit kan ervoor zorgen dat iemand met een tetraplegie zijn armen en handen weer beter kan inzetten in het dagelijks leven. Recent zijn er  in het buitenland nieuwe methoden ontwikkeld waarbij een zenuw kan worden omgelegd om een andere spier aan te sturen. Deze zenuwchirurgie wordt ook toegepast voor het herstellen van handfunctie bij mensen met een tetraplegie, en wordt in Nederland nog maar sporadisch toegepast. Op 3 december j.l. hebben plastische chirurgen Drs. van Mulken en Dr. Smeulders, van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen de eerste zenuwtransfer uitgevoerd bij een dwarslaesiepatiënt van Adelante. Bij deze ingreep werden er kleine zenuwtakjes losgemaakt van een onder armspier (supinator) die de handpalm naar boven toe draait. De losse zenuwtakjes werden (met behulp van microscopische controle) gehecht op een grotere zenuwtak (PIN= posterior interosseus nerve) die zal gaan zorgen voor strekking van pols, vingers en duim. De ingreep wordt officieel de ‘SPIN’ genoemd. Dit staat voor Supinator naar PIN.

De eerste (1-3) weken draagt de patiënt een afneembare elleboogspalk. Na deze eerste drie weken zijn er geen verdere restricties meer en mag de arm normaal gebruikt worden. Er volgt dan een periode van geduldig afwachten. Omdat de zenuw nog moet ingroeien, zullen de eerste resultaten pas merkbaar zijn vanaf ongeveer 6-9 maanden na de ingreep. Na een jaar kunnen we evalueren in hoeverre de ingreep de gewenste pols-, vinger- en duimstrekking heeft opgeleverd. Mooie ontwikkelingen!

Lees hier een eerder interview met de genoemde chirurgen.

 

<toon alle berichten