Menu

Actie 'samen voor de voedselbank' een succes

19 december 2018

Van 5 t/m 13 december jl. stond in de centrale hal van Adelante in Hoensbroek een kar met dozen waarin medewerkers van Adelante houdbare producten konden deponeren. Adelante Positief Gezond heeft het initiatief genomen om zich aan te melden bij de actie van L1, ‘samen voor de voedselbank’. Dit alles onder het motto: ‘Adelante Positief Gezond voor anderen.’

Dank jullie wel allemaal voor de positieve flow en de positieve reacties met betrekking tot deze Kerstactie. Maar vooral: dank jullie wel allemaal voor alle donaties. Samen hebben we maar liefst 30 dozen gevuld! Een extra woord van dank aan de mensen die hand- en spandiensten hebben geboden bij het verzamelen.

<toon alle berichten