Menu

Pijnklachten bij musici

29 januari 2018

Musculoskeletale klachten, zoals pijn, stijfheid of tintelingen, die gerelateerd zijn aan het bespelen van een muziekinstrument komen vaak voor. Vera Baadjou, revalidatiearts in opleiding bij Adelante, deed er onderzoek naar.

Uit dat onderzoek blijkt dat 67% van de muziekstudenten deze klachten ervaart. Dat beïnvloedt de kwaliteit van musiceren, maar ook de kwaliteit van leven. Risicofactoren voor het ontstaan van klachten bij musici zijn nog niet exact bekend. Houding wordt gezien als een mogelijke beïnvloedende factor. Daarnaast lijken angst en stress ook een rol te spelen. In het huidige onderzoek werd het specifieke effect van een musiceerhouding volgens oefentherapie Mensendieck, methode Samama onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat deze houding tot een gunstiger spieractiviteitenpatroon tijdens het musiceren leidt, wat mogelijk kan leiden tot voorkomen van klachten. 

In een multicenter gerandomiseerde studie werd vervolgens het effect onderzocht van een programma waarin houding gecombineerd wordt met psychosociale educatie. Er werd gekeken of studenten die deelnamen aan dit programma minder (beperkingen door) klachten ervoeren in vergelijking met een controlegroep van studenten die een 10.000 stappen loopprogramma kregen aangeboden. Het effect was in beide groepen vergelijkbaar. Klachten en beperkingen lijken te dalen. 

Muziekstudenten zelf waarderen het bio-psychosociale programma het meest. De samenwerking tussen medische wereld en conservatoria wat betreft gezondheidsbeleid is van groot belang om de gezondheid van beroepsmusici te kunnen verbeteren. Specifieke expertise op gebied van klachten bij musici is daarom vertegenwoordigd in het Pijn Expertisecentrum van Adelante. 

Vera Baadjou verdedigt haar proefschrift op donderdag 1 februari 2018 om 16.00 uur in de aula van de Universiteit van Maastricht, Minderbroedersberg 4-6. De verdediging is openbaar toegankelijk, dus iedereen is welkom!

 

<toon alle berichten