Menu

Cognitieve vaardigheden na overleven hartstilstand

8 januari 2018

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Hersenletsel Adelante/UM.

Problemen in het denken (bijvoorbeeld met onthouden of het uitvoeren van ingewikkelde taken) na een hartstilstand? Ja dat kan!

Lange tijd werd er gedacht dat mensen die een hartstilstand overleven, nadien weinig problemen ervaren in de cognitieve vaardigheden. Met cognitieve vaardigheden worden functies als waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie en uitvoerende vaardigheden bedoeld. Stoornissen in één of meer cognitieve functies kunnen het dagelijkse functioneren belemmeren en de kwaliteit van leven verlagen.

Catherine Steinbusch, arts-assistent revalidatiegeneeskunde bij Adelante deed onderzoek naar cognitieve vaardigheden bij mensen die een hartstilstand overleefden. Haar studie maakte onderdeel uit van het ALASCA-project, waarin patiënten na een hartstilstand en hun partner gevolgd werden tot twee jaar na de hartstilstand om de consequenties voor het functioneren te onderzoeken. De resultaten van deze deelstudie werden gepubliceerd in het internationale tijdschrift Resuscitation.

De resultaten laten zien dat 2 weken na de hartstilstand, bij 16-29% van de patiënten problemen aanwezig zijn in de cognitieve vaardigheden. Na 3 maanden was dit percentage nog 9-23%, waarbij er vooral problemen werden gezien bij het uitvoeren van complexere taken. Het grootste herstel trad op binnen de eerste 3 maanden, er was nog slechts een minimale verbetering tussen 3 maanden en 1 jaar na de hartstilstand.

Er is daarnaast ook gekeken naar de ervaren cognitieve klachten, die mensen na een hartstilstand zelf rapporteren. Het blijkt, dat patiënten zelf niet de impact van cognitieve problemen herkennen, ondanks verminderd functioneren op testen. Om die reden worden cognitieve problemen ook wel de onzichtbare problemen in een fase na een hartstilstand genoemd. Het wordt dan ook aangeraden om patiënten die een harstilstand hebben overleefd te testen op cognitieve stoornissen, zodat zij verwezen kunnen worden naar een passend cognitief revalidatieprogramma wanneer nodig.

Het volledige artikel is hier te vinden. 

<toon alle berichten