Menu

Zwitsers bezoek voor handenteam Adelante

23 juni 2017

Deze en volgende week heeft Adelante bezoek van de Zwitserse ergotherapeute Stephanie Juchuit het Schweitzer Paraplegiker Zentrum (SPZ) uit Nottwil. Het SPZ is één van de grootste dwarslaesiecentra van Europa.

Stephanie Juch is werkzaam binnen het handenteam van de zeer ervaren en bekende Zweedse chirurg Jan Friden, die zowel in Göteburg als in Nottwil patiënten met een hoge dwarslaesie opereert. Doel van deze chirurgie is het verbeteren van arm- en handfunctie bij mensen met een hoge dwarslaesie.

Het leveren van topkwaliteit zorg voor de cliënt is voor Adelante het belangrijkste streven. De ervaring leert dat intensief contact tussen zorgprofessionals, onderzoekers en innovators hierbij essentieel is. Op deze wijze zorgen we voor een continue verbetering van ons zorgaanbod, zodat patiënten steeds beter het beste uit zichzelf halen. In dit kader bezoekt Stephanie Juch het handenteam van Adelante voor een uitwisseling/samenwerking. We gebruiken deze twee weken om onze dwarslaesiepatienten met arm-handproblematiek samen te onderzoeken,  evalueren en te behandelen.

Een complete of incomplete dwarslaesie gaat onder andere gepaard met functieverlies in armen en handen, er kan sprake zijn van minder sensibiliteit en motoriek. Ook kan er spasticiteit ontstaan. De patiënt kan dagelijkse handelingen minder goed uitvoeren waardoor hij een groot deel van zijn zelfstandigheid verliest. Het handenteam van de afdeling dwarslaesie van Adelante, bestaande uit ergo- en fysiotherapeuten, een revalidatiearts en handchirurg, analyseert de handfunctie en hulpvraag van de cliënt. Vervolgens adviseren we of handchirurgie hulp kan bieden. In nauw overleg met de plastische chirurg, waaronder specialisten van Zuyderland, bespreken we welke operatie het beste resultaat oplevert. Chirurgen van Zuyderland passen ook de operatietechnieken van dr. Jan Friden toe. Een mooie uitwisseling die voor ons én voor SPZ van grote meerwaarde is.

Arm Hand Bezoek (1) 

 

<toon alle berichten