Menu

Herdenkingsplek bij Adelante in Valkenburg

8 juni 2017

Enige tijd geleden ontstond, samen met ouders, het idee om een herdenkingsplek in te richten bij Adelante in Valkenburg. Binnen deze locatie ontbrak een stilteplek die voor ouders, kinderen, jongeren en medewerkers van grote betekenis is of kan zijn. Voor ouders die vaak vele jaren aan Adelante zijn verbonden valt met het verlies van hun kind ineens alles weg. 

Een plek voor ouders en familie maar ook de kinderen uit de klas, de leerkracht, behandelaren en andere medewerkers die betrokken waren bij het kind of de jongere. Een plek waar iedereen terecht kan met groot of klein verlies. De opening van dit memoriaal vindt plaats op vrijdag 23 juni. De kinderen/jongeren krijgen, onder begeleiding van het klassenteam, de gelegenheid om bij het onofficiële gedeelte aanwezig te zijn.

Memoriaal Valkenburg

<toon alle berichten