Menu

Eerste groep studenten binnen stageconcept M-ZIC neemt afscheid

29 juni 2017

De eerste groep studenten van Zuyd die gestart is binnen het stageconcept M-ZIC van Adelante en Zuyd, neemt alweer afscheid. Twintig weken hebben studenten ergotherapie, fysiotherapie en verpleegkundige naast hun werkervaring op de afdeling, ook gezamenlijk onderwijs gehad binnen het Adelante Kenniscentrum. 

Tal van onderwijsactiviteiten (o.a. klinische lessen, ‘shadowing’, intervisie en vaardigheden oefenen met Adje Adelante) zijn geïnitieerd ten behoeve van de professionele ontwikkeling en samenwerkingscompetenties van deze studenten.  Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inbreng van professionals van Adelante en Zuyd.

Win-winsituatie
Gezamenlijk leren en innoveren staat centraal tijdens de stage bij Adelante. Voor de professional biedt dit mogelijkheden om kennis op peil te houden en zich verder te ontwikkelen (lerend werken) en de student wordt gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen en te kwalificeren (werkend leren). Leren in de werkomgeving zorg voor een goede overdracht van kennis naar concrete situaties. De begeleiding is er op gericht om de student aan het denken te zetten en zelf te laten ontdekken. De verantwoordelijkheid om te leren ligt bij de student zelf. De begeleider heeft de rol van coach, die de student stimuleert om te leren en kennis toe te passen en te evalueren.

Evaluatie
Om te beoordelen in hoeverre deze eerste pilot al heeft bijgedragen aan een krachtige leer-, werk en zorgomgeving, vindt een evaluatie plaats met studenten, docentbegeleiders van Zuyd en stagebegeleiders van Adelante. Bevindingen worden vanzelfsprekend meegenomen voor de tweede groep studenten die in september van start gaat. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Pascalle van Bilsen, coördinator innovatie van het Adelante Kenniscentrum via p.bilsen@adelante-zorggroep.nl

<toon alle berichten