Menu

Adelante heeft oog voor laaggeletterdheid

8 juni 2017

Afgelopen week hebben Monique Krings en Camilla van Beugen, professionals van Adelante Audiologie & Communicatie, deelgenomen aan een initiatief van de gemeente Venlo rond laaggeletterdheid .  

In Venlo is tussen de 16 en 24 procent (landelijk 11,9 procent) van de bevolking laaggeletterd. Dit is maar liefst 1 op de 5 bewoners. Mensen met laaggeletterdheid hebben veel schaamte en stuiten op onbegrip.  

Monique en Camilla zaten aan tafel met diverse professionals en ervaringsdeskundigen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Er werd kennis gedeeld en er werden krachten gebundeld om het percentage laaggeletterden terug te dringen.

<toon alle berichten