Menu

Samenwerking Adelante en Zuyd Hogeschool van grote meerwaarde voor beide partijen

18 mei 2017

Sinds jaar en dag werkt Adelante samen met Zuyd Hogeschool op diverse gebieden. Een intensieve en fijne samenwerking die van grote meerwaarde is voor beide partijen. Eén van de vakgebieden waarop de grote voordelen van de samenwerking zich manifesteert is Audiologie & Communicatie, en dan logopedie in het bijzonder. Over deze waardevolle samenwerking spraken wij Johan Dekelver, spraak-taalpatholoog van Adelante en Aimée van Loo, docent logopedie bij Zuyd Hogeschool in Heerlen. Zij werken al vele jaren intensief samen.

Adelante vindt het van groot belang dat cliënten zo snel en goed mogelijk kunnen ‘doorgaan’: terugkeren naar opleiding, werk en/of maatschappij. Daarom zijn wij voorstander en kartrekker van de ‘ketensamenwerking’. Rondom een cliënt met meerdere hulpvragen wordt een ‘keten’ opgericht: een aaneenschakeling van zorgaanbieders die sámen de juiste persoonlijke zorg aanbieden. De samenwerking met onderwijsinstellingen zoals Zuyd Hogeschool is een perfect voorbeeld van hoe ketensamenwerking van absolute meerwaarde kan zijn voor de cliënt, voor de student én voor beide instellingen. Samen weet je meer en kom je verder dan alleen.

De samenwerking met Zuyd Hogeschool werkt tweeledig. Enerzijds geven specialisten van Adelante kennis door aan Zuyd door het geven van lessen en gastcolleges. Aimée: “We weten veel, maar niet alles. Door externe specialisten in huis te halen blijven we bij en kunnen we onze studenten specialistische en actuele informatie geven”. Anderzijds schakelt Adelante de hulp van Zuyd in als er vragen zijn die onderzoek vereisen. Johan: “Regelmatig hebben we bij Adelante Audiologie & Communicatie vragen, waar we niet direct een antwoord op weten. Deze vragen zetten we dan uit bij Zuyd als mogelijke afstudeeropdracht of PSR (Persoonlijke Studie Ruimte). Er worden dan studenten gezocht die matchen met de vragen. Zij komen dan als stagiair of werkstudent een opdracht uitvoeren, wij zorgen voor de juiste begeleiding. Een frisse blik, én antwoord op onze vraag. En dit werkt natuurlijk vice versa, voor de student is het ook heel leerzaam. Deze samenwerking geldt overigens niet alleen voor Adelante Audiologie & Communicatie; bij Adelante Volwassenrevalidatie en Adelante Kinderrevalidatie wordt er ook op deze wijze samengewerkt met Zuyd Hogeschool. En dit alles al vele jaren lang.“ Aimée: “Toen ik zelf nog op Zuyd studeerde kreeg ik al les van Adelante specialisten. Deze samenwerking bestaat zo lang ik me kan heugen.”

Lees het hele artikel.

Johan Dekelver_Aimee van Loo_Header

<toon alle berichten