Menu

Ouders van jongeren met pijn worden coach in het leren omgaan met pijn

29 mei 2017

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante/UM.

Sinds enkele jaren heeft Adelante een ouderprogramma in de behandeling voor jongeren met chronische pijn. Ouders worden daarin begeleid om hun zoon/dochter te kunnen ondersteunen in het anders leren omgaan met pijn. Na afloop van de behandeling, als het behandelteam uit beeld verdwijnt, hebben ze zo de tools ontwikkeld om hun zoon/dochter ook op lange termijn te kunnen ondersteunen in het omgaan met klachten.

Inzicht in pijn
Het ouderprogramma betekent in de praktijk dat ouders, samen met 4 à 5 andere ouderparen, drie maal een twee uur durende begeleidingssessie volgen. Alleen ouders van kinderen, die een revalidatiebehandeling volgen, nemen deel. Thema’s zijn: 'Wat is chronische pijn?', 'Pijn en de familie: Hoe heeft pijn impact op de gezinsdynamiek', 'Hoe kan ik mijn kind helpen om weer gewoon mee te kunnen doen?' en 'Hoe help ik mij kind bij een mogelijke terugval?'. In discussie met andere ouderparen krijgen ouders daarnaast inzicht in verschillende manieren om met pijn om te gaan en het effect daarvan op het kind. De inhoud van de sessies sluit aan bij de voortgang van de behandeling van hun zoon/dochter. Zo halen ze samen met hun zoon/dochter het beste uit zichzelf en helpen ze hem/haar naar een zo goed mogelijk niveau van functioneren.

Succesvol ouderprogramma
De ervaringen van 65 ouders, die het ouderprogramma in de afgelopen jaren volgden, werden recent geëvalueerd. We keken daarbij naar de voortgang van de jongeren tijdens de behandeling, de verandering die de ouders doormaakten, en de tevredenheid van de ouders over de oudergroepen. Uit de evaluatie blijkt dat zowel jongeren als hun ouders gedurende het programma veranderen in het denken over omgaan met pijn. Ouders ervaren het ouderprogramma als informatief en ondersteunend. Het programma bleek goed uitvoerbaar in de praktijk.

Wetenschapsstage bij Adelante
Deze evaluatie werd uitgevoerd door Carlijn Wiertz, toen ze als student geneeskunde een wetenschapsstage deed bij de vakgroep revalidatiegeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Samen met haar begeleiders schreef ze er een artikel over dat recent gepubliceerd is in het internationale tijdschrift European Journal of Pain. We zijn er trots op dat Carlijn nu bij Adelante in opleiding is tot revalidatiearts.

Heb je ook interesse in een wetenschapsstage of ervaringsperiode binnen onderzoek in de revalidatiegeneeskunde? Neem dan contact op met Margareth van Krevel.

Het artikel is hier te vinden en is genaamd 'A cognitive-behavioral program for parents of children with chronic musculoskeletal pain; A feasibility study'.

<toon alle berichten