Menu

Jaarverslag Adelante Cliëntenraad

30 mei 2017

Adelante vindt medezeggenschap van cliënten belangrijk omdat het bijdraagt aan goede zorgverlening.

De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De raad overlegt met de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Voorbeelden van zaken waarover de raad adviesrecht heeft zijn: verbouwing, kwaliteit en privacy.

De Cliëntenraad bestaat uit zeven tot negen leden die (ex-)cliënt zijn of familielid van een cliënt zijn. De leden zijn allen direct betrokken bij de verschillende organisatieonderdelen van Adelante.

Jaarlijks brengt de Cliëntenraad een jaarverslag uit. De Cliëntenraad wilt met dit document inzicht geven in de werkzaamheden van de Cliëntenraad binnen Adelante.

Lees hier het jaarverslag van 2016 van de Cliëntenraad. 

<toon alle berichten