Menu

Artikel van revalidatiearts Clemens Rommers over cognitief herstel na CVA

8 mei 2017

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is onlangs een artikel verschenen van revalidatiearts Clemens Rommers (Adelante, afdeling revalidatiegeneeskunde MUMC+) over de vele patiënten in het ziekenhuis met milde cognitieve problemen na een CVA (beroerte, red.); problemen die eigenlijk later pas aan het licht komen.

Vaak treedt na een CVA cognitieve achteruitgang op. Na de ziekenhuisopname worden cognitieve veranderingen echter niet altijd opgemerkt. Dit kan gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en dient tijdig te worden opgespoord.

Het artikel vormt een pleidooi om meerdere malen met een test zoals de MoCa (zie artikel) iets te zeggen over het herstel van de patiënt. Dit omdat in een ziekenhuis vaak gemeld wordt dat het nu duidelijk beter gaat met de patiënt zonder dat er duidelijk is wát er dan objectief verbeterd is. De MoCa toont dit wel aan, wat weer positieve gevolgen kan hebben voor de verdere behandeling en het herstel van de patiënt. Cognitieve beperkingen zijn namelijk gerelateerd aan een lagere adl-score (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en lagere kwaliteit van leven. Er moet dus ook langer na het CVA aandacht zijn voor deze beperkingen. Lees het volledige artikel.

 

 

 

 

<toon alle berichten