Menu

La Providence brengt een bezoek aan Adelante VR&A

20 april 2017

Op 19 april jl. hebben een vijftal medewerkers van geriatrische revalidatiezorginstelling La Providence uit Grubbenvorst (Noord-Limburg) een bezoek gebracht aan Adelante Volwassenrevalidatie & Arbeid.

Deze medewerkers waren allen bij de bedrijfsvoering betrokken. Bij het bezoek is de focus vooral gelegd op bedrijfsvoering. Naar aanleiding van een onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking rond CVA patiënten, die eind 2016 tot de conclusie leidde dat samenwerking niet opportuun is, is er bij La Providence grote belangstelling ontstaan voor het Adelante model rond bedrijfsvoering.

Samen met Benny Smeets (DBC consulent) werden onze gasten rondgeleid door ons ‘bedrijfsvoering denken’. Hierbij zijn onze KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) op dit vlak als kapstok gebruikt. Er zijn inzichten uitgewisseld op het vlak van omzet, wachtlijst, instroom van nieuwe patiënten, productieve uren, productiviteit en productmixrealisatie. Daarnaast werd aandacht besteed aan gerelateerde onderwerpen als omgaan met ontslagplanning, focus op zo snel mogelijk veilig naar huis (een van slogans in onze CVA-behandeling), cultuuraspecten rond verblijfszorg in de GRZ, etc. Na een rondleiding over ons nieuwe behandelplein en één van de klinische afdelingen zijn onze collega’s met een veel nieuwe gedachten en nieuwe inspiratie richting Grubbenvorst vertrokken. 

<toon alle berichten