Menu

Succesvolle workshops rond muziekbeleving en ontwikkeling bij jonge kinderen

9 maart 2017

De pedagogisch medewerksters en logopedisten van de diagnose- en behandelgroepen (DBG) hadden onlangs de eerste workshop in een reeks van drie rond muziekbeleving en ontwikkeling bij jonge kinderen. 

De workshops worden verzorgd door lesgeefsters van Kinderklanken / Klankendaal uit Mechelen (België). Tijdens de eerste sessie lag de focus vooral op eigen vaardigheden. Er werd gewerkt rondom stemvorming, expressie, non-verbale communicatie en improvisatie. Vooral het tweede deel werd als zinvol en inspirerend ervaren omdat er toen heel concreet gewerkt werd en veel ideeën aangereikt werden hoe je kinderen kunt uitlokken met instrumenten en andere materialen.

De tweede bijeenkomst ging vooral over muzikale communicatie met jonge kinderen. Er kwamen onder andere ademspelletjes, spelletjes voor de stem aan bod. Ook werd er gewerkt rondom attentief leren luisteren naar geluiden en klanken en methodes om het luisteren naar liedjes en zingen te stimuleren.

Bij de derde bijeenkomst werkte Margré van Gestel, ontwikkelaar van Muziek Op Schoot, eerst samen met de kinderen en vond achteraf een reflectie plaats over de reacties van de kinderen met een aantal praktische aanvullingen. Mooie en leerzame workshops!

DBG

<toon alle berichten