Menu

Meten van angst voor pijn bij volwassenen met chronische pijn

20 maart 2017

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante/UM.

In de revalidatie bij chronische pijn is het belangrijk om goed in kaart te brengen hoe pijn impact heeft op het dagelijks leven. Speelt er bijvoorbeeld angst voor pijn of voor de gevolgen van pijn? En zijn er activiteiten die daardoor vermeden worden? Als dit inderdaad speelt, kun je er in de revalidatiebehandeling aandacht aan besteden en de revalidant met pijn op die manier ondersteunen om weer meer te kunnen.

Angst voor pijn en de gevolgen kun je meten met een vragenlijst. Bij volwassenen gebruikten we hier al langer vragenlijsten voor, bijvoorbeeld bij de screening voor een behandeling. Maar bij jongeren was dat tot voor kort in de Nederlandse taal nog niet goed mogelijk. Om die reden onderzocht Carolien Dekker met haar promotieteam of de Nederlandstalige versie van de 'Fear of Pain Questionnaire' goed kan meten. De oorspronkelijk Engelstalige lijst werd aangepast voor gebruik in Nederland en uitgetest door 86 jongeren met pijn, die deze lijst invulden tijdens de screening voor hun behandeling. Uit het onderzoek bleek dat de Nederlandstalige versie van de Fear of Pain vragenlijst goed meet en dus kan worden gebruikt in de dagelijkse revalidatiepraktijk. De resultaten van dit onderzoek staan in het internationale tijdschrift Disability and Rehabilitation. Het artikel vindt u hier. 

<toon alle berichten