Menu

Nieuwsbrief Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

20 december 2017

Lees nu de tweede nieuwsbrief van Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. 

Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie, waarin Adelante en MUMC+ samenwerken op het gebied van chronische pijn, streeft naar toegankelijke revalidatiezorg bij chronische pijn voor zeer complexe en minder complexe problematiek. Hiervoor lanceert zij het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. 

De cliënt neemt in dit Netwerk een centrale positie in. In samenwerking met behandelaren uit de eerste lijn en zelfstandige behandelcentra wordt gewerkt aan optimale revalidatiezorg op maat voor chronische pijn. Cliënten worden waar mogelijk in de eerste lijn, dichtbij huis, behandeld. Ze worden alleen doorgestuurd naar de (duurdere) revalidatiebehandeling als dat nodig is. Huisartsen worden ondersteund bij het maken van de selectie tussen deze groepen cliënten. Cliënten komen hierdoor sneller op de goede plek terecht en krijgen eerder passende hulp. De aangeboden behandelingen binnen het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Bij het beoordelen van de complexiteit van de problematiek en de indicatie voor een bepaalde behandeling worden objectieve criteria opgesteld.

Netwerk Pijnrevalidtaie Limburg brengt regelmatig nieuwsbrieven uit met het laatste nieuws en de laatste nieuwtjes. Lees hier de laatste nieuwe nieuwsbrief die in december is verschenen. 

<toon alle berichten