Menu

Momenteel geen wachtlijst voor woongroep De Raesdonck van Adelante

26 november 2017

Woongroep De Raesdonck (gelegen op het terrein van Adelante in Valkenburg) biedt professionele zorgverlening aan kinderen of jongeren (4 tot 18 jaar) met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking. In de groep krijgt elke bewoner de begeleiding die hij of zij nodig heeft.

Sinds kort heeft de Raesdonck een snoezelkamer waar veel gebruik van wordt gemaakt. Ook wordt er sinds kort gewerkt volgens de landelijk erkende methode ‘Ervaar het maar’. Dit is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het accent ligt daarbij op alle mogelijke activiteiten en situaties die het kind/de jongere in het dagelijkse leven kan tegenkomen.

Binnenkort wordt er gestart met BIM. ‘BIM’ staat voor ‘Beleven In Muziek’. Het is een manier van werken met muziekbeleving in de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie voor kinderen en volwassenen met meervoudige beperkingen of ernstig meervoudige beperkingen. Het uitgangspunt van BIM is dat het kind de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is - zoals bijvoorbeeld sterk–zacht of vlug–langzaam - direct in een aanraking op het lichaam van het kind. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.

In de woongroep ligt het accent op verzorging in combinatie met verpleging en begeleiding in een pedagogisch of therapeutisch klimaat. Om alle contacten goed te stroomlijnen krijgt ieder kind of elke jongere een of twee persoonlijk begeleiders toegewezen: zij zorgen ook voor een goed contact en informatie tussen school of dagbesteding, de behandelaars en de ouders/verzorgers. De duur van het verblijf van het kind bij De Raesdonck is afhankelijk van de hulpvraag.

Bij de Raesdonck is momenteel geen wachtlijst. U kunt er altijd vrijblijvend een kijkje nemen. Voor meer informatie/het maken van een afspraak is De Raesdonck van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 045-528 3088. Mailen kan ook: wegwijzer.kinderen@adelante-zorggroep.nl

Lees meer.

<toon alle berichten