Menu

Adelante grootschalig aanwezig op DCRM

16 november 2017

Op 9 en 10 november jl. werd in het Maastrichtse MECC het wetenschappelijk symposium van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), het 'Dutch Congress of Rehabilitation Medicine' (DCRM), gehouden. DCRM vond dit jaar plaats in samenwerking met de Baltic North Sea Forum on PRM en de Royal Belgian Society of Rehabilitation Medicine.  

Het thema voor dit congres was 'Moving ahead towards participation'. DCRM werd door ruim 800 deelnemers bezocht. Ook de opkomst en deelname van Adelante was groot. Vera Baadjou (revalidatiearts in opleiding) en Charlotte van Laake - Geelen (revalidatiearts dwarslaesie) verzorgden beiden een mini-symposium met als titels 'pARTicipation: performing arts medicine in rehabilitation' en 'Pain treatment in patients with underlying medical disease'.

Daarnaast waren er vijf posterpresentaties van Adelante. Hiervan gingen er twee over arm-handchirurgie bij dwarslaesies (door Janneke Hermans (revalidatiearts in opleiding) en Charlotte van Laake – Geelen). Maaike Begeman (revalidatiearts in opleiding) presenteerde een poster over neglect, dit is een waarnemingsstoornis na een beroerte. Ine Telgenkamp (junior onderzoeker) had een poster over de effectiviteit van een nieuwe computergestuurde knie in een bovenbeenprothese. Vera Baadjou presenteerde haar onderzoek over de invloed van een speciale houding voor klarinetspelers.

Het waren twee mooie en leerzame dagen.

DCRM 2017

 

<toon alle berichten