Menu

Patiënteninformatietool over tinnitus

9 oktober 2017

Sinds november 2016 is de richtlijn tinnitus van de kno-vereniging van kracht. Deze richtlijn is goedgekeurd door de beroepsverenigingen van de kno-artsen, audiologen en psychologen. Stichting Hoormij heeft hieraan meegewerkt én een versie ontwikkeld voor patiënten: De Patiënteninformatietool. Die geeft inzicht in het onderzoek, in de behandeling die je van de kno-arts mag verwachten en in de eventuele doorverwijzingen door de kno-arts.

De tool is nu online. De richtlijn is een krachtig kwaliteitsinstrument waarmee de aanpak van tinnitus meer gestandaardiseerd wordt. Hij geeft kno-artsen aanbevelingen over onderzoek, eventueel behandeling, advisering en doorverwijzing van patiënten met tinnitusklachten. De richtlijn is niet vrijblijvend. Alle betrokken zorgverleners dienen zich hieraan te houden, tenzij zij kunnen beargumenteren waarom ze daarvan afwijken.

Lees meer.

<toon alle berichten