Menu

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg officieel van start

12 oktober 2017

Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben te kampen met chronische pijn. Een deel van hen ervaart daardoor beperkingen in het dagelijks leven en zoekt hulp bij de huisarts of een andere hulpverlener. Veel mensen volgen therapie vanwege pijnklachten, die bij de een tot tevredenheid leidt, terwijl de ander de ene therapie na de andere volgt zonder het gewenste resultaat. Op dit moment is er geen duidelijk en eenduidig verwijsbeleid bij chronische pijn. Dat zorgt ervoor dat de totale maatschappelijke kosten samenhangend met chronische pijn aanzienlijk zijn: 5 miljard per jaar.

In de regio Parkstad gaan we de revalidatiezorg rondom chronische pijn anders regelen. Op 6 oktober ging het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg officieel van start. Dat gebeurde tijdens het symposium ‘Bruggen bouwen: vernieuwing in de pijnrevalidatie’ dat Adelante had georganiseerd in samenwerking met Universiteit Maastricht.

Het samenwerkingsnetwerk heeft als doel om iedere patiënt met chronische pijn de meest passende revalidatiebehandeling te bieden. In de regio Kerkrade/Heerlen/Hoensbroek gaat een aantal huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, en revalidatieartsen werkzaam in de 1ste t/m 3de lijn samenwerken. Binnen het netwerk zijn de behandelingen op elkaar afgestemd en wordt verwijzing ondersteund door een op onderzoeksresultaten gebaseerde indicatietool, zodat de kans dat iemand meteen de meest passende behandeling krijgt wordt vergroot. Op basis van de behandelingen van eerdere cliënten met een vergelijkbaar profiel, is het namelijk mogelijk om beter in te schatten welke behandeling het best gaat werken. Iedere cliënt krijgt bovendien binnen het behandeltraject via website of app op de persoon afgestemde tekst en uitleg over pijn plus vragen over de persoonlijke situatie.

Mensen die de komende maanden zorg ontvangen in het netwerk gaan we volgen in de tijd om te kijken hoe het met ze gaat. We gaan onderzoeken of de zorg inderdaad beter passend is en de kwaliteit van leven van de mensen verbetert. Daarnaast zal in een vervolgproject worden onderzocht of de zorg uiteindelijk ook doelmatiger is. Het Project Netwerk Pijnrevalidatie wordt uitgevoerd door Adelante Zorggroep en de Universiteit Maastricht. 

Lees meer.

<toon alle berichten